Kwaliteit

Door een goed gestructureerde organisatie en goed geschoold personeel streeft ons bedrijf naar een optimaal kwaliteitsniveau. Goede zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers zijn onze pijlers daarvoor. Daarnaast willen wij voorzien in een goede zorg voor het milieu.

Binnen onze organisatie zijn essentiële verantwoordelijkheden en afspraken voor het beheerst realiseren van opdrachten vastgelegd in een handboek. Op deze manier voldoen wij aan de eisen die worden gesteld door opdrachtgevers, alsmede aan de voor ons bedrijf van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Het doel van ons KVGM (Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu) beleid is om tot een optimaal werkklimaat m.b.t. veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu te komen door de samenwerking van medewerkers, onderaannemers en directie. Wij streven naar optimale werkomstandigheden, waarbij ongevallen, persoonlijk letsel, ziekte en materiële- en milieuschades zoveel mogelijk worden voorkomen. De directie legt hierbij prioriteiten van veiligheid in de bedrijfsvoering vast.

De continue zorg voor en verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd doordat alle medewerkers periodiek worden geïnstrueerd over arbo aspecten in het werk en in het bedrijf. Deze zorg begint bij kennis van zaken en een bewuste houding van medewerkers. Er is een KVGM-manager aangesteld, die het zorgsysteem opzet en verbeteringen coördineert. De directie of direct leidinggevenden bezoeken dagelijks de werken om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de goede zorg voor arbeidsomstandigheden en milieu. Hierdoor voldoen wij aan de eisen van de VCA norm.

Contactinformatie

Daalhuizen Schilderwerken B.V.
Boteyken 345
3454 PD De Meern

Telefoon: (030) 662 18 73
E-mail: info@daalhuizen.nl

ABN-AMRO IBAN: NL77ABNA0572094795
G-rek. ABN AMRO NL59ABNA0995068275
BIC: ABNANL2A
KvK Utrecht: 80974147
BTW: NL 8618.73.968.B01

Bent u geïnteresseerd schilderwerk van hoge kwaliteit of heeft u vragen?